På sjukhuset har en patientombudsman utnämnts för respektive avdelning.

Patientombudsmannen bistår patienten med information och arbetar för att stärka patienträttigheterna. Patientombudsmannens uppgift är att vid behov bistå patienten i frågor som gäller kravbrev, klagomål och att hjälpa till med att göra en patientskadeanmälan till patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut eller eventuella skador i samband med vården.