Vårdavgifter för 2019:

 

Nyintagna svårbehandlade patienter 558 €
Mycket svårskötta patienter 807 €
Andra svårbehandlade patienter 376 €
Rättspsykiatriska patienter 355 €
Avdelning för rehabilitering 335 €
Sinnesundersökning 487 €