Gamla Vasa Sjukhus
Rullstensvägen 1
65380 VASA
Tfn.       029 524 3000
Fax       (06) 356 7047

E-post   vvsairaala@vvs.fi
E-post   förnamn.efternamn@vvs.fi

Pirjo Takala
tf. ledande läkare
029 524 3002

Tiia Knuuttila
Ledande läkarens sekreterare
029 524 3030

Mirva Sundqvist-Kekäläinen
Ledande överskötare
029 524 3045

Tuula Meuronen
Ekonomichef
029 524 3600