Sjukvårdsförvaltning:

Överläkare, Pirjo Takala, tel. 029 524 3002
Överläkare, Erkki Kivilinna, tel. 029 524 3003
Specialläkare, Irja Rantanen-Lakka, tel. 029 524 3004
Specialläkare, Päivi Toivonen, tel. 029 524 3006
Specialläkare, Leena Saranpää, tel. 029 524 3007
Specialläkare, Sofie Söderbacka, tel. 029 524 3008
Specialläkare, Riitta Lehtonen-Tuomi, tel. 029 524 3009

 

Ledande överskötare, Mirva Sundqvist-Kekäläinen tel. 029 524 3045
Överskötare, Seija Kivelä, tel. 029 524 3041
Överskötare, Katja Tiitinen, tel. 029 524 3042
Dejourerande sjukskötare, tel. 029 524 3044  kl 16.15-07.59

Patientdataarkivet, tel. 029 524 3032