Sjukvårdsförvaltning:

tf. ledande läkare, Pirjo Takala, tel. 029 524 3002

Överläkare, Markku Eronen, tel. 029 524 3001

Överläkare, Erkki Kivilinna, tel. 029 524 3003

Specialläkare, Irja Rantanen-Lakka, tel. 029 524 3004

Specialläkare, Päivi Toivonen, tel. 029 524 3006

Specialläkare, Leena Saranpää, tel. 029 524 3007

Specialläkare, Sofie Söderbacka, tel. 029 524 3008

Specialläkare, Riitta Lehtonen-Tuomi, tel. 029 524 3009

 

Ledande överskötare, Mirva Sundqvist-Kekäläinen tel. 029 524 3045

Överskötare, Seija Kivelä, tel. 029 524 3041

Överskötare, Katja Tiitinen, tel. 029 524 3042

Dejourerande sjukskötare, tel. 029 524 3044  kl 16.15-07.59

 

Patientdataarkivet, tel. 029 524 3032