Företagshälsovård anordnas i enlighet med lagen om företagshälsovård 21.12.2001/1383. Mehiläinen Runsor tillhandahåller företagshälsovårdstjänster, adress Företagargatan 13, 65380 Vasa.

http://www.mehilainen.fi/sv