Vanhan Vaasan sairaala toimii ensisijaisesti oikeuspsykiatristen eli ns. kriminaalipotilaiden hoidon aloituspaikkana ja osana tämän potilasryhmän kokonaishoitoa.  Vanhan Vaasan  sairaalassa hoidetaan myös vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita, joiden hoito ei sairaanhoitopiirien sairaaloissa ole tarkoituksenmukaista.

Vanhan Vaasan sairaalassa hoidetaan potilaita kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisen hoidon perustana on lainsäädäntö, kansalliset hoito- ja laatusuositukset sekä käypähoito-ohjeet sekä sairaalan yhteiset arvot.