Gamla Vasa sjukhus har som sin primära uppgift att erbjuda initial vård för rättspsykiatriska patienter, s.k. kriminalpatienter, och att medverka i denna patientgrupps helhetsvård. På Gamla Vasa sjukhus vårdas även svårbehandlade psykiatriska patienter vars vård inte är ändamålsenlig i det egna sjukhusdistriktets sjukhus.

På Gamla Vasa sjukhus utgår man ifrån ett helhetstänkande i vården av patienter. I ett helhetstänkande vård av patienter arbetar man utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer för vård och kvalitet, Gängse vård-rekommendationer samt sjukhusets gemensamma värderingar.