Vanhan Vaasan sairaalan toiminnallinen kuntoutus on osa moniammatillista työryhmää ja potilaan kokonaishoitoa. Psykososiaalisen kuntoutusmuodon tarve arvioidaan ja suunnitellaan yksilöllisesti Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Kuntouttavan toiminnan päämääränä on tukea ja kannustaa potilasta hyödyntämään omia voimavaroja ja taitoja sekä oppia uusia taitoja. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen, itseluottamuksen ja itsetunnon vahvistumisen tukeminen, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen harjaantuminen sekä luoda mahdollisuus osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin. Kuntouttava toiminta tuo vaihtelua päivän sisältöön ja tukee säännöllisen päivärytmin hallintaa. Päivittäiset toiminta-ajat vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Töiden suunnittelu tapahtuu potilaslähtöisesti, ja kehityksen myötä on mahdollista tehdä haastavampia tehtäviä.

Pienryhmien toiminta on suunnattu suljetuilta osastoilta kuntouttavaan toimintaan mukaan tuleville potilaille. Pienryhmä toimii väylänä muihin työpisteisiin. Kiertävän työnohjaajan ryhmät tarjoavat kuntoutumisen alkuvaiheessa mahdollisuuden pienimuotoiseen askartelu- ja käsityötoimintaan osastoyhteisössä.

Työtoimintapisteet:

  • Kiertävä työnohjaaja
  • Toimintaryhmä
  • Pajaryhmä
  • Puutyö
  • Askartelu
  • Käsityö
  • Ulkotyö

Toiminnalliseen kuntoutukseen kuuluu kuntouttavan toiminnan lisäksi
fysioterapia, toimintaterapiakuntoutusohjaus ja liikunta
joista saat lisätietoa painamalla nimen kohdalla olevaa linkkiä.

Potilastyönä tehtyjä tuotteita myydään sairaalan myymälässä. Katso lisää linkistä myymälä