Funktionell rehabilitering ingår i ett multiprofessionellt arbetsteam och är en del i patientens helhetsvård. Syftet med verksamheten är att stödja och uppmuntra patienten att dra nytta av sina egna personliga resurser samt att lära sig nya färdigheter. Målsättningen med rehabiliteringen är att vidmakthålla funktionsförmågan, stödja självförtroendet, träna upp sin sociala kompetens och sina kommunikationsfärdigheter. Arbetsverksamheten medför att dagen blir innehållsligt mer omväxlande och ger stöd vid kontrollen av regelbunden dagsrytm. Arbeten planeras utifrån patienten. I takt med att patienten utvecklas kan denne avancera till mer krävande arbetsuppgifter.

Den funktionella rehabiliteringen består av:

  • Sysselsättning
  • Träslöjd
  • Handarbeten
  • Utomhusarbeten
  • Renoveringsgrupp
  • Ambulerande arbetsledare
  • Idrottsledare

Idrottsledares verksamhet består av ansvar för grundträning, hobbyträning, bollsporter samt styrketräning. Verksamheten ger stöd i att vidmakthålla den fysiska konditionen och att påverka individens välbefinnande.

De produkter som tillverkats som terapiarbeten saluförs i sjukhusets butik. Läs mera genom att klicka på länken till butiken.