Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jossa toimintaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kuntoutumisen välineenä. Toimintaterapiassa on keskeistä asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys ja omatoimisuuden tukeminen. Toimintaterapiassa keskitytään potilaan kannalta tarkoituksenmukaisiin ja hänelle merkityksellisiin toimintoihin. Tavoitteena on yhdessä potilaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin siten, että potilas rajoituksistaan huolimatta pystyy huolehtimaan itsestään, viettämään vapaa-aikaa, tekemään työtä tai opiskelemaan.

Vanhan Vaasan sairaalassa toimintaterapia toteutuu sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Sairaalassa on kolme toimintaterapeuttia, jotka osallistuvat työryhmän jäsenenä potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.