Ergoterapi är av en ergoterapeut utförd rehabilitering som genomförs med hjälp av målorienterad och systematisk sysselsättning. Det mest centrala inom ergoterapin är att den är klientorienterad, resursfokuserande och stödjer patientens initiativförmåga. Inom ergoterapin läggs fokus på aktiviteter som är ändamålsenliga och meningsfulla för patienten. Målsättningen är att tillsammans med patienter hitta lösningar för att tackla utmaningar i vardagen genom att patienten oberoende av sina begränsningar klarar av att ta hand om sig själv, skapa fritidsaktiviteter, arbeta eller studera.

Vid Gamla Vasa sjukhus genomförs ergoterapin både individuellt och i grupper. Sjukhuset tillhandahåller två ergoterapeuter som tillsammans med arbetsgruppens andra medlemmar planerar vård och rehabilitering av patienter.