Sosiaalityöntekijä toimii osana sairaalan moniammatillisia työryhmiä sosiaalisen tuen ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän asiantuntijana. Tavoitteena on osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Sosiaalityöntekijä selvittää potilaan sosiaalisen tilanteen, minkä pohjalta suunnittelee yksilökohtaisen sosiaalityön ja palveluohjauksen.

Sosiaalityöntekijä työskentelee potilaan ja tämän läheisten kanssa psykososiaalisen työn keinoin, minkä lisäksi hän toimii yhteistyössä sairaalan ulkopuolisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalityöntekijä auttaa, neuvoo ja koordinoi esimerkiksi sosiaaliturvaan, lastensuojelullisiin ja perheoikeudellisiin asioihin, läheisyhteydenpitoon, edunvalvontaan, hoitomaksuihin, asumiseen ja palveluasumiseen, kolmannen sektorin tukeen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyen.

Mielentilatutkimuksessa sosiaalityöntekijä selvittää tutkittavan sosiaalisen tilanteen.

Sosiaalityöntekijät tavoittaa virka-aikana numerosta:

029 524 3067, Maisa Sutinen
029 524 3065, Eija Kivelä
029 524 3066, Rauni Korpela
029 524 3068, Tuula Knuutila