Socialt arbete har som sin uppgift att bidra till patientvården utifrån ett socialt och samhällsmässigt perspektiv.

I det multiprofessionella samarbetet fungerar socialarbetaren som sakkunnig i frågor som berör servicefunktioner i samhället, lagstiftningen samt socialskyddet.

I patientarbetet består socialarbetarens uppgifter av att erbjuda rådgivning och handledning, utreda sociala förhållanden och att bistå i frågor gällande bl.a. socialskyddet. Målsättningen är att vidmakthålla och främja patientens sociala funktionsförmåga. Utifrån patientens individuella premisser bygger socialarbetaren upp ett nätverk bestående av närstående till patienten och av sjukhusets externa samarbetspartners.

Socialarbetarna nås under tjänstetid:

tel. 029 524 3067, Maisa Sutinen

tel. 029 524 3065, Eija Kivelä

tel 029 524 3066, Rauni Korpela