Vanhan Vaasan sairaalan potilasasiavastaava

Potilasasiavastaavan tavoittaa tiistaisin ja torstaisin klo 12–14 numerosta 029 524 3116 tai sähköpostitse potilasasiavastaava(at)vvs.fi. Sähköpostitse saatuihin yhteydenottoihin potilasasiamies vastaa muutaman päivän sisällä. Palvelua on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Yhteydenotot ainoastaan edellä mainitun puhelinnumeron tai sähköpostin välityksellä. Ethän lähetä arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa sähköpostitse, vaan jätä mieluiten yhteydenottopyyntö. Yhteydenotto voi tapahtua myös postitse seuraavaan osoitteeseen.

 

Postiosoite:

Vanhan Vaasan sairaala

Potilasasiavastaava

Vierinkiventie 1

65380 Vaasa

 

Potilasasiavastaavat:

Suomenkieliset asiakkaat: toimistosihteeri Mari Passi

Ruotsinkieliset asiakkaat: toimistosihteeri Riitta Niemikorpi

Varahenkilö:

Projektivastaava Heli Häggvik

 

Potilasasiavastaavan tehtävänä on (Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista, 739/2023):

1) neuvoa potilaita potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992), jäljempänä potilaslaki, soveltamiseen liittyvissä asioissa;

2) neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta tai potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä potilaslain 10 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä;

3) neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa;

4) tiedottaa potilaan oikeuksista;

5) koota tietoa potilaiden yhteydenotoista ja seurata potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä; sekä

6) toimia 1–5 kohdassa säädettyjen tehtäviensä lisäksi muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

 

Jos sinulla on kysyttävää hoitosi laillisiin seikkoihin liittyen, koet tulleesi kohdelluksi epäasianmukaisesti tai haluat esimerkiksi tehdä muistutuksen, voit pyytää tapaamista potilasasiavastaavan kanssa.

 

Muistutuslomake (pdf) (lomake avautuu uuteen välilehteen)