Patientombudsmannen på Gamla Vasa sjukhus

 Patientombudsmannen är anträffbar på tisdagar och torsdagar kl 12–14 i numret 029 524 3116 eller via e-mail potilasasiamies(at)vvs.fi (i kontakt via e-mail svarar patientombudsmannen inom några dagar). Betjäning kan fås både på finska och på svenska.

Kontakt tas endast via ovan nämnda telefonnummer eller e-mail. Vänligen skicka inte känslig eller sekretessbelagd information via e-mail, utan lämna helst en kontaktbegäran. Man kan ta kontakt också genom att skicka post till följande adress:

 

Postadress:

Gamla Vasa sjukhus

Patientombudsman

Rullstensvägen 1

65380 VASA

 

Patientombudsman:

Byråsekreterare Riitta Niemikorpi

Ersättare:

Koordinerande avdelningsskötare Heli Häggvik

 

Patientombudsmannens uppgifter är:

 1) Råda patienter i ärenden angående deras ställning och rättigheter. (lag om patientens ställning och rättigheter 1992/785)

2) Hjälpa patienten med att framställa en anmärkning eller ett klagomål. (1992/785, 10 § 1 och 3 moment)

3) Informera om patientens rättigheter.

4) Arbeta för att främja och tillgodose patientens rättigheter.

 

Om du har någonting att fråga angående lagliga ärenden i din vård, om du upplever att du har blivit osakligt bemött eller du vill till exempel framställa en anmärkning, kan du be om ett sammanträffande med patientombudsmannen.

anmärkningsblankett (pdf) öppnas till ett nytt fönster