Föreningens uppgift är att stödja Gamla Vasa sjukhus patienter med att bl.a. stötta deras studier och fritidsverksamhet. Föreningen stöder också patienternas rekreationsverksamhet med att bl.a. donera priser till olika tävlingar och evenemang som ordnas vid sjukhuset. Dessutom ger föreningen åt patienter som firar 50-, 60-, 70- och 80- års bemärkelsedagar en tårta. Till julen kommer föreningen ihåg patienter med en julklapp. I föreningens verksamhet strävar man att patienterna kan deltaga tillsammans som medarrangörer i ordnandet av evenemang.

Föreningens verksamhet finansieras med bl.a lotterier och evenemang samt att man tar emot donationer. Dessa donationer utgör en betydande del av föreningens finansiering.

Föreningens ärenden sköts av styrelsen och till den hör ordförande, sex egentliga medlemmar samt två suppleanter.