Vårdavgifter för 2022

Nyintagna svårbehandlade patienter 714 €
Mycket svårskötta patienter 993 €
Andra svårbehandlade patienter 482 €
Rättspsykiatriska patienter 435 €
Avdelning för rehabilitering 412 €
Sinnesundersökning 520 €