Vårdavgifter för 2021

Nyintagna svårbehandlade patienter 652 €
Mycket svårskötta patienter 907 €
Andra svårbehandlade patienter 439 €
Rättspsykiatriska patienter 397 €
Avdelning för rehabilitering 375 €
Sinnesundersökning 487 €