Vanhan Vaasan sairaala toimii entisen Vaasan lääninsairaalan alueella ja tiloissa. Tämä oli Turun lääninsairaalan jälkeen maamme toiseksi vanhin lääninsairaala, jonka syntysanat lausuttiin Ruotsin kuninkaan kiertokirjeessä vuonna 1765. Sairaala aloitti toimintansa vuokratiloissa vuonna 1768, ja siinä oli aluksi vain kaksi sairaansijaa. Vuonna 1769 sairaalalle ostettiin oma rakennus, jolloin voitiin hoitaa vuosittain 30-50 potilasta. Sairaalan lääkärinä toimi koko Ruotsinvallan ajan maamme ensimmäinen piirilääkäri B. R. Hast.

Kuvassa maalaus sairaalan rakennuksesta.
Maalaus sairaalan päärakennuksesta.

Venäjän keisarivallan aikana sairaalaa laajennettiin ja vuonna 1812 sen yhteyteen rakennettiin veneeristen tautien osasto. Sairaalan nykyinen päärakennus valmistui 1844. Rakennustyön suoritti muurarimestari Stephan Träskelin arkkitehti C. L. Engelin piirustusten mukaan. Lääninsairaalassa oli nyt sairaansijoja 120, joista 60 oli varattu sukupuolitauteja sairastaville. Vaasan palossa vuonna 1852 sairaala säilyi ja sen yhteyteen rakennettiin mielisairaanhoidosta annetun keisarillisen asetuksen mukaan vuonna 1889 sielullisesti sairaiden vastaanottolaitos, nykyinen A-rakennus.

Vuonna 1925 Suomen hallitus määräsi, että Vaasan lääniä varten oli rakennettava uusi sairaala Seinäjoelle ja Mustasaaressa olleen lääninsairaalan osastot vastaanottolaitosta lukuun ottamatta oli suljettava. Seinäjoelle rakennettu lääninsairaala avattiin keväällä 1931.

Tyhjilleen jäänyt arkkitehti C. L. Engelin piirtämä lääninsairaalan päärakennus muutettiin vuonna 1939 Ragnar Wessmanin piirustusten mukaan ns. kriminaalipotilaiden ja vaikeahoitoisiksi katsottujen mielisairaiden hoito- ja tutkimuspaikaksi. Muutostyöt suoritettiin Tukholman oikeuspsykiatrisesta klinikasta saadun mallin ja ajan hengen mukaisesti.