Sairaalassamme voivat suorittaa käytännön työharjoittelua opiskelunsa eri vaiheessa olevat hoitoalan, sosiaalityön, taloushallinnon, psykologian ja lääketieteen opiskelijat.

 

Hoitoalan opiskelijat

Hoitotyön opiskelijoiden on mahdollista suorittaa käytännön harjoitteluja sairaalassamme. Harjoittelupaikkoja on tarjolla sairaanhoitaja-, terveyden- ja lähihoitajaopiskelijoille. Oppilaitoksittain keskitetyt hoitoalan opiskelijoiden hakemukset harjoittelupaikoista vahvistetaan puolivuosittain ennen seuraavan lukukauden alkua. Vaasan alueen ulkopuolella opiskelevien on mahdollista tiedustella harjoittelupaikkaa, ottamalla yhteys ylihoitaja Seija Kivelään, etunimi.sukunimi@vvs.fi

Ennen käytännön harjoittelua opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua sairaalan toiminnan esittelyyn. Esittely on mahdollista järjestää lähialueen opiskelijoille paikan päällä sairaalassa tai Teamsilla. Vaasan alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille järjestämme esittelyn pyydettäessä Teamsilla. Esittelyjen järjestämisestä voi olla yhteydessä koordinoivaan osastonhoitajaan Marihelena Finne, etunimi.sukunimi@vvs.fi

Käytännön harjoitteluun tuleville opiskelijoille nimetään etukäteen ohjaajat. Sairaalassamme on käytössä opiskelijan ohjausprosessi, jossa on määritelty jokaiselle harjoitusviikolle tavoitteet. Harjoittelunsa aikana opiskelijat perehtyvät mielentilatutkimusprosessiin, oikeuspsykiatriseen hoitotyöhön ja vaikeahoitoisten psykiatristen potilaiden hoitoon liittyviin erityispiirteisiin. Sairaalan ohjaustavoitteiden lisäksi opiskelijoita ohjataan ja tuetaan heidän omiin ammatilliseen kehittymiseen liittyviin tavoitteisiinsa.

Mahdollisia täyttämättömiä harjoittelupaikkoja voi tiedustella sähköpostitse ylihoitajalta tai koordinoivalta osastonhoitajalta.

Teemme opiskelijayhteistyötä opinnäytetöihin liittyen. Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Vanhan Vaasan sairaalalle, ota yhteyttä johtava ylihoitaja Mirva Sundqvist-Kekäläiseen, etunimi.sukunimi@vvs.fi.

 

Sosiaalityön opiskelijat

Sairaalassa on vuosittain auki kaksi sosiaalityön harjoittelupaikkaa; yksi keväällä ja yksi syksyllä. Harjoittelupaikkoja voi tiedustella johtavalta ylihoitajalta tai sosiaalityöntekijöiltä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti terveyssosiaalityöhön ja mielentilatutkimustoimintaan.

Teemme opiskelijayhteistyötä opinnäytetöihin liittyen. Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Vanhan Vaasan sairaalalle, ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihimme.

 

Taloushallinnon opiskelijat

Tradenomiopiskelijat voivat suorittaa sairaalassa käytännön harjoittelun talous- ja henkilöstöhallinnon osa-alueilla.

Harjoittelupaikkaa voi tiedustella talousjohtaja Jaana Maskulinilta, etunimi.sukunimi@vvs.fi

Teemme opiskelijayhteistyötä opinnäytetöihin liittyen. Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Vanhan Vaasan sairaalalle, ota yhteyttä talousjohtajaan.

 

Psykologian opiskelijoiden harjoittelu

Psykologiharjoittelija perehtyy harjoittelunsa aikana ohjatusti oikeuspsykologin työtehtäviin oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. Keskeisiä työtehtäviä ovat arviointi, kuntoutus ja henkilökunnan kouluttaminen.  Psykologiharjoittelijalta toivotaan psykologisten arviointimenetelmien perustuntemusta ja psykoosisairauksien perustietämystä, jota syvennetään harjoittelun aikana. Työharjoittelupaikkaa koskevat hakemukset lähetetään sähköisesti vastaava oikeuspsykologi Alice Keski-Valkamalle (etunimi.sukunimi@vvs.fi). Hakemusten perusteella opiskelijat kutsutaan haastatteluun ennen varsinaista valintaa.

Teemme opiskelijayhteistyötä opinnäytetöihin liittyen. Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Vanhan Vaasan sairaalalle, ota yhteyttä vastaavaan oikeuspsykologiin.

 

Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen opiskelijat voivat suorittaa sairaalassamme perusopintoihin liittyviä sairaalapalveluita.

Lääketieteen opintoihin liittyvät yhteydenotot: johtava lääkäri Pirjo Takala, etunimi.sukunimi@vvs.fi

 

Opiskelijoiden ruokailu

Opiskelijat voivat ruokailla sairaalan ruokasalissa tai osastojen henkilökunnan taukotiloissa. Edullisia aterialipukkeita voi ostaa taloustoimistosta.

 

Pukeutuminen

Opiskelijat saavat harjoittelunsa ajaksi työasun sairaalasta. Opiskelija tuo mukanaan omat turvalliset työjalkineet.

 

Opiskelijapalaute

Kehitämme opiskelijaohjausta keräämämme jatkuvan palautteen perusteella yhteistyössä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa. Sairaalassa on käytössä opiskelijapalautejärjestelmä ©CLES (Clinical Learning Environment and Supervision Scale). Palautteen antamiseen kuluu noin kymmenen minuuttia.

Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavasta linkistä Opiskelijapalaute (kysely avautuu uuteen välilehteen). Kiitos palautteestasi.