Mielentilatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on ollut syytetyn mielentila syytteenalaisen teon tai tekojen hetkellä. Tutkimuksessa selvitetään, onko henkilö ollut rikoksen tehdessään syyntakeinen. Henkilön psyykkisiin ominaisuuksiin perustuva kyky käyttäytyä lainmukaisesti katsotaan edellytykseksi hänen saattamiselleen rikosvastuuseen. Syyntakeisuuden selvittämisellä pyritään siihen, että rikoksen tekijä tulisi rikoksestaan oikeudenmukaisesti tuomituksi. Syyntakeetonta ei tule tuomita rangaistukseen, vaan hänen on tarvittaessa saatava asianmukaista hoitoa.

Lisätietoa mielentilatutkimuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/oikeuspsykiatria (avautuu uuteen ikkunaan)