Mielentilatutkimus on tuomioistuimen määräämä tutkimus, josta annettavassa lausunnossa otetaan kantaa rikoksesta epäillyn tai syytetyn syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa tutkimuksen päättyessä. Mielentilatutkimuksen suorittava lääkäri toimii tuomioistuimen määräämän asiantuntijatodistajan asemassa, eikä mielentilatutkimuksessa kyse ole tavanomaisesta psykiatrisesta hoitojaksosta.

Mielentilatutkimukseen osallistuu moniammatillinen työryhmä. Mielentilalausunnossa otetaan perusteltu kanta pyydettyihin tutkimuskysymyksiin, mutta varsinaisen päätöksen syyntakeisuutta koskien tekee tuomioistuin ja mahdollista hoitoonmääräämistä koskien THL:n oikeuspsykiatrinen lautakunta. Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen mielentilatutkimukseen määräämisestä, se lähettää tutkimuspyynnön THL:lle, joka päättää, missä mielentilatutkimus suoritetaan. Mielentilatutkimus tehdään (THL:n pyynnöstä pääsääntöisesti) lähes poikkeuksetta sairaalassa.

Mielenterveyslain mukaisesti mielentilatutkimus saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Joissain erityistilanteissa THL voi myöntää tutkimukselle jatkoaikaa, joka voi olla enimmillään kaksi kuukautta. Pääosa tutkimuksista suoritetaan valtion sairaaloissa. THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta käsittelee mielentilatutkimuksen perusteella tutkimusyksikössä laaditun lausunnon. Lautakunta antaa saamansa lausunnon perusteella tuomioistuimelle oman lausuntonsa epäillyn tai syytetyn syyntakeisuudesta ja määrää hänet tarvittaessa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon tai kehitysvammaisten erityishuoltoon.

Lisätietoa mielentilatutkimuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/oikeuspsykiatria (avautuu uuteen välilehteen)