Oppilaitoksittain keskitetyt hoitoalan opiskelijoiden hakemukset harjoittelupaikoista vahvistetaan puolivuosittain ennen seuraavan lukukauden alkua.

Mahdollisia täyttämättömiä harjoittelupaikkoja voi tiedustella osoitteesta, ylihoitajat@vvs.fi tai puhelimitse 0295243000/ylihoitajat.

Ennen käytännön harjoittelua opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua sairaalan toiminnan esittelyyn. Käytännön harjoitteluun tuleville opiskelijoille nimetään etukäteen ohjaajat. Käytössämme on perehdytysohjelma, jota seuraamalla opiskelija voi itse arvioida perehdytyksen toteutumista. Harjoittelunsa aikana opiskelijat perehtyvät mielentilatutkimusprosessiin, oikeuspsykiatriseen hoitotyöhön ja vaikeahoitoisten psykiatristen potilaiden hoitoon liittyviin erityispiirteisiin. Lisäksi opiskelijoita ohjataan heidän omiin ammatilliseen kehittymiseen liittyviin tavoitteisiinsa.