Sairaalassa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, jotka ohjaavat sosiaalityön harjoittelijoita. Harjoittelupaikkoja voi tiedustella johtavalta ylihoitajalta tai sosiaalityöntekijöiltä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti terveyssosiaalityöhön ja mielentilatutkimustoimintaan.