Psykologian opiskelijoiden ohjauksesta vastaa johtava psykologi. Sairaalassa työskentelee viisi psykologia, jotka ohjaavat psykologiharjoittelijoita. Psykologiharjoittelija perehtyy harjoittelunsa aikana ohjatusti psykologin työtehtäviin (arviointi, kuntoutus) oikeuspsykologian erityisalueella. Psykologiharjoittelu edellyttää psykologisten arviointimenetelmien perustuntemusta, jota syvennetään harjoittelun aikana. Vuosittain sairaalassa on auki yksi psykologiharjoittelijan paikka, ja harjoittelujakso sijoittuu aina kevääseen. Harjoittelijahaku on avoinna vuosittain 1.9. – 31.12. Määräaikaan mennessä toimitettujen hakemusten perusteella seuraavan vuoden harjoittelupaikkaa koskevat valintahaastattelut järjestetään tammi-helmikuussa, ja valinta tehdään maaliskuussa. Harjoittelujakso alkaa yhdeksän  kuukautta valintapäätöksen jälkeen eli valintapäätöstä seuraavan vuoden alusta.

Hakemukset lähetetään sähköisesti vastaavalle psykologille osoitteeseen: rekrypsykologit@vvs.fi.