Vanhan Vaasan sairaalassa voi suorittaa oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Turun yliopisto on myöntänyt sairaalalle poikkeusluvan yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta oikeuspsykiatrian erikoisalalle. Yliopiston työelämäprofessori Hannu Lauerma ohjaa Vanhan Vaasan sairaalassa erikoistuvia lääkäreitä. Säännöllisen työpaikkakoulutuksen lisäksi Vanhan Vaasan sairaala tarjoaa sairaalassa erikoistuville mahdollisuuden osallistua kattavasti alan kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin. Myös Niuvanniemen sairaalan kanssa tehdään yhteistyötä erikoislääkäreiden koulutustilaisuuksiin liittyen.

Valtakunnallisesti keskeisin ja monipuolisin oikeuspsykiatrian osaaminen on keskittynyt valtion mielisairaaloihin, jotka tavanomaisesti toimivat oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon aloituspaikkoina. Vanhan Vaasan sairaalassa on mahdollista perehtyä psykoosipotilaan arviointiin, diagnostiikkaan ja erotusdiagnostiikkaan, hoitoon ja pitkäaikaiskuntoutukseen, erityisesti kun tilannetta komplisoi esim. vaikea persoonallisuushäiriö, päihdeongelma, rikollisuus/aggressioproblematiikka, muu vaikea käyttäytymisen säätelyn häiriö, vaikea itsetuhoisuus tai hoitoresistenssi.

Vanhan Vaasan sairaalassa suoritetaan vuosittain 20–30 mielentilatutkimusta, ja mielentilatutkimukseen liittyen tai erikseen pyydettynä yksittäisiä vaarallisuusarvioita. Sairaalassa on mahdollista perehtyä mielentilatutkimuksen tekemiseen ja lausunnon laatimiseen seniorilääkärin ohjauksessa. Lisäksi on tilaisuus oppia oikeuspsykiatrisen potilaan valvonta-aikaan liittyviä juridisia ja muita käytännön seikkoja.

Vanhan Vaasan sairaalassa pääsee perehtymään moniammatilliseen tutkimus-, riskinarviointi- ja hallintaprosessiin sekä laajasti erilaisiin skitsofrenian hoito- ja kuntoutusmenetelmiin. Vaikeiden psykoosisairauksien vaikutus yleiseen toimintakykyyn, sosiaaliseen selviytymiseen, kognitiivisten puutosoireiden tuomiin haasteisiin sekä ammatilliseen kuntoutumiseen ovat nähtävillä. Potilaiden hoitoajat ovat pitkiä, joten Vanhan Vaasan sairaalassa muodostuu myös hyvä yleiskäsitys psykoosipotilaiden somaattisesta sairastavuudesta ja kokonaisvaltaisen hoidon tarpeesta, ehkäisevän terveydenhuollon haasteista sekä pystyy hahmottamaan skitsofrenian aiheuttaman somaattisen sairaustaakan merkityksen.

Mikäli kiinnostuit erikoistumisopintojen suorittamisesta Vanhan Vaasan sairaalassa, ota yhteyttä johtava lääkäri Pirjo Takalaan, s-posti: etunimi.sukunimi@vvs.fi tai vvsairaala@vvs.fi