Vanhan Vaasan sairaala kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto valvoo sairaalan toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö nimittää sairaalan johtokunnan, joka nimittää yhden sairaalan ylilääkäreistä sairaalan johtavaksi lääkäriksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Sairaalan toimintaa johtaa johtava lääkäri, joka vastaa myös sairaalan tieteellisestä tutkimustoiminnasta. Sairaanhoitotoiminnasta vastaa johtava ylihoitaja yhdessä ylilääkäreiden kanssa. Taloushallintoa ja tukitoimia johtaa talouspäällikkö. Sairaalassa on johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä.

Klikkaamalla organisaatiokaaviossa STM:n, Valviran tai THL:n nimeä avautuu uuteen ikkunaan kyseisen organisaation internet-sivut.

Vanhan Vaasan sairaala kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto valvoo sairaalan toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö nimittää sairaalan johtokunnan, joka nimittää yhden sairaalan ylilääkäreistä sairaalan johtavaksi lääkäriksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Sairaalan toimintaa johtaa johtava lääkäri, joka vastaa myös sairaalan tieteellisestä tutkimustoiminnasta. Sairaanhoitotoiminnasta vastaa johtava ylihoitaja yhdessä ylilääkäreiden kanssa. Taloushallintoa ja tukitoimia johtaa talouspäällikkö. Sairaalassa on johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä.

STM Valvira THL