Sjukhusets direktion 1.6.2021 – 31.5.2025

 

 MEDLEM PERSONLIG ERSÄTTARE
 

Jukka Kärkkäinen, ordförande
Institutet för hälsa och välfärd
överläkare

 

Anu Muuri
Institutet för hälsa och välfärd
utvecklingsdirektör

 

Jukka Kentala
Vasa stad
direktör för social- och hälsosektorn

 

Camilla Mäkinen
Vasa stad
förvaltningsöverskötare

 

Helena Vorma
Social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd

 

Kirsi Ruuhonen
Social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd

 

Jarmo Hietala
Åbo universitet
professor

 

Jyrki Korkeila
Åbo universitet
professor

 

Miia Kaartinen
Västra och inre Finlands regionförvaltningsverk
regionförvaltningsöverläkare

 

Kristian Dahl
Västra och inre Finlands regionförvaltningsverk
jurist

 

Anu Nemlander
Finlands kommunförbundet
sakkunnig

 

Sami Uotinen
Finlands kommunförbundet
ledande jurist

 

Tanja Jaakola
Vasa sjukvårdsdistrikt
överskötare

 

Peter Nieminen
Vasa sjukvårdsdistrikt
chefsöverläkare

 

Kristina Silfver
Gamla Vasa sjukhus
sjukskötare

 

Marihelena Finne
Gamla Vasa sjukhus
biträdande avdelningsskötare