Sjukvårdsförvaltning:

Ledande läkare, Pirjo Takala, tel. 029 524 3002

Överläkare, Erkki Kivilinna, tel. 029 524 3003

Tf. överläkare, Sanna Valtanen, tel. 029 524 3010

Tf. överläkare, Carita Tuohimäki, tel. 029 524 3011

 

Ledande överskötare, Mirva Sundqvist-Kekäläinen, tel. 029 524 3045

Överskötare, Seija Kivelä, tel. 029 524 3041

Överskötare, Katja Tiitinen, tel. 029 524 3042

Koordinerande avdelningsskötare, Marihelena Finne, tel. 029 524 3043

Dejourerande sjukskötare, tel. 029 524 3044  kl 16.15-07.59

 

Patientdataarkivet, tel. 029 524 3031

 

Specialläkarna:

Specialläkare, Leena Saranpää, tel. 029 524 3007

Specialläkare, Sofie Söderbacka, tel. 029 524 3008

Specialläkare, Sanna Valtanen, tel. 029 524 3010

Specialläkare, Carita Tuohimäki, tel. 029 524 3011

Tf. specialläkare, Henri Kurki, tel. 029 524 3013

Tf. specialläkare, Elina Huhta, tel. 029 524 3006

Tf. specialläkare, Aleksi Korpi, tel. 029 524 3005

Tf. specialläkare, Maria Peltola, tel. 029 524 3014