Sjukvårdsförvaltning:

Tf. ledande läkare, Pirjo Takala, tel. 029 524 3002

Överläkare, Erkki Kivilinna, tel. 029 524 3003

Tf. överläkare, Irja Rantanen-Lakka, tel. 029 524 3004

 

Tf. ledande överskötare, Katja Tiitinen, tel. 029 524 3042

Överskötare, Seija Kivelä, tel. 029 524 3041

Tf. överskötare, Ulla Valtari, tel. 029 524 3040

Koordinerande avdelningsskötare, Heli Häggvik, tel. 029 524 3043

Dejourerande sjukskötare, tel. 029 524 3044  kl 16.15-07.59

 

Patientdataarkivet, tel. 029 524 3032

 

Specialläkarna:

Specialläkare, Leena Saranpää, tel. 029 524 3007

Specialläkare, Sofie Söderbacka, tel. 029 524 3008

Specialläkare, Riitta Lehtonen-Tuomi, tel. 029 524 3009

Specialläkare, Sanna Valtanen, tel. 029 524 3010

Specialläkare, Elina Hietala, tel. 029 524 3005

Specialläkare, Carita Tuohimäki, tel. 029 524 3011

Tf. specialläkare, Elina Huhta, tel. 029 524 3015