Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää hoidettaessa haastavia oikeuspsykiatrisia potilaita. Haasteisiin pyritään vastaamaan järjestämällä täydennyskoulutusta sairaalassa sekä osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin. Myös omaehtoista koulutusta tuetaan, mikäli koulutus tukee henkilön ammattitaidon ylläpitämistä ja/tai kehittämistä sekä sairaalan toiminnallisia tarpeita. Yksilö- ja ryhmätyönohjaus tukevat hoitotyön kehittämistä ja auttavat jaksamaan vaativassa työssä. Koulutuksiin ja työnohjauksiin hakeudutaan lähiesimiehen kautta.