Sjukhuset tillhandahåller sin personal ett tjugotal bostäder; ett parhus och ett våningshus är belägna alldeles intill sjukhuset.

Hyreslägenheterna består av ettor och tvåor på 23-56 kvadratmeter.

Fråga efter lediga hyresbostäder av ekonomiplaneraren, tel. 029 524 3601.