Företagshälsovård anordnas i enlighet med lagen om företagshälsovård 21.12.2001/1383.

    Terveystalo, Företagshälsovård Vasa, Storalånggatan 28-30, 65100 Vasa