Vanhan Vaasan sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä opetus- ja tutkimustoimintaan. Sairaalassa tehdään tieteellistä tutkimusta, joka painottuu oikeuspsykiatrisiin hoitokäytäntöihin ja -järjestelmään. Sairaalassa toimii tutkimusten arviointityöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida sairaalan toimintaan ja tavoitteisiin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia tai muita projekteja, sekä päättää niihin käytettävistä taloudellisista resursseista ja/tai tutkimusvapaista. Kyseiseen työryhmään kuuluvat Turun yliopiston edustajana työelämäprofessori Hannu Lauerma ja sairaalan edustajina johtava lääkäri, johtava ylihoitaja ja oikeuspsykologi, FT Alice Keski-Valkama.

Sairaalassa meneillään olevista tutkimusprojekteista löydät lisätietoa sairaalan tulossopimuksesta.