Sairaala on THL:n tulosohjauksen alainen. Toimintaa säätelevät lisäksi laki (L 1292/87) ja asetus (A 1293/87) valtion mielisairaaloista ja mielenterveyslaki sekä -asetus.

Vanhan Vaasan sairaalan tulosta seurataan vuosittaisella toimintakertomuksella.

Sairaalan johtokunnassa on edustettuna Sosiaali- ja terveysministeriö, jonka alaiseen hallintoon sairaala kuuluu. Sen lisäksi johtokunnassa on edustettuna Aluehallintovirasto, Turun yliopisto, Vaasan kaupunki, Suomen kuntaliitto, Pohjanmaan hyvinvointialue ja sairaalan henkilökunta.

Vanhan Vaasan sairaalan johtokunta esittää vuosittain tulossopimuksessa THL:n hyväksyttäväksi mm. uudet hoitopäivähinnat. Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voiton tavoittelua.

 

Hoitopäivähinnat 2024

€/vrk
Mielentilatutkittavat 600
Uudet vaikeahoitoiset potilaat 760
Erittäin vaikeahoitoiset potilaat 995
Muut vaikeahoitoiset 510
Oikeuspsykiatriset potilaat 460
Valvonta-ajan arviointijakso 993


Tulossopimukset

Tulossopimus 2024-2027 (pdf)

Tulossopimuksen 2024-2027 liitteet 1-2 (pdf)

Tulossopimus 2023 (pdf)

Tulossopimus 2022 (pdf)

Tulossopimus 2021 (pdf)

Tulossopimus 2020 (pdf)

Tulossopimus 2019 (pdf)

 

Tulossopimuksen väliraportit

Väliraportti 30.6.2022 (pdf)

Väliraportti 30.6.2021 (pdf)

Väliraportti 30.06.2019 (pdf)

Väliraportti 30.06.2018 (pdf)

 

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2023 (pdf)

Toimintakertomus 2022 (pdf)

Toimintakertomus 2021 (pdf)

Toimintakertomus 2020 (pdf)

Toimintakertomus 2019 (pdf)

Toimintakertomus 2018 (pdf)

Toimintakertomus 2017 (pdf)